Massachusetts Boston Cadets Infantry Militia (Union)

    Massachusetts, United States of America