Thomas Hutchinson

Thomas Hutchinson - Photos

800px-ThomasHutchinsonByEdwardTruman.jpg
800px-ThomasHutchinsonByEdwardTruman.jpg
Painting that hangs in old Boston State House Museum
Painting that hangs in old Boston State House Muse…
Hutchinson house, Garden Street Court, North End, Boston
Hutchinson house, Garden Street Court, North End, …
Proclamation issued by Governor Hutchinson
Proclamation issued by Governor Hutchinson