Roy Botello  (1913)

Roy Botello (1913)

World War II · US Army