George Horshinski  (1930)

George Horshinski (1930) - Photos

Korean War ยท US Army