Julian Murphy  (1932)

Julian Murphy (1932)

Korean War · US Army