Thomas Satterwhite  (1895)

Thomas Satterwhite (1895)

World War I