Louis Stubbs  (1928)

Louis Stubbs (1928)

Other Service · US Army