Thomas Yuki  (1930)

Thomas Yuki (1930) - Photos

Korean War ยท US Army