Thomas Yuki  (1930)

Thomas Yuki (1930)

Korean War · US Army