James P Abbett

    James P Abbett


    Civil War (Union) · US Army

    United States of America
    Abbett, James P (Pvt) - Page 1Abbett, James P (Pvt) - Page 1