Kentucky 11th Cavalry, Company I (Confederate)

    10 Oct 1862

    Kentucky 11th Cavalry, Company I organized at Kentucky.

    26 Jul 1863

    Kentucky 11th Cavalry, Company I mustered out at Kentucky.