Louisiana 4th Cavalry, Company E (Confederate)

    01 Jan 1864

    Louisiana 4th Cavalry, Company E organized at Louisiana.

    26 May 1865

    Louisiana 4th Cavalry, Company E mustered out at Louisiana.