Alabama 16th Infantry, Company A (Confederate)

    01 Aug 1861

    Alabama 16th Infantry, Company A organized at Alabama.

    08 Apr 1865

    Alabama 16th Infantry, Company A mustered out at Alabama.